Korte praktiker

Hvis der er en interesse for at tage et STU-uddannelsesforløb i Conzept

Er eleven velkommen til at komme og trække i vores arbejdstøj i en uge.
Her kan eleven både stifte bekendtskab med det at lære på en byggeplads og hvordan undervisningen og miljøet er på Conzept skole.

Kontakt Jesper her