Metode

Under EGU forløbet har vi lagt dele af praktik undervisningen ud vores bygge pladser.

Det betyder at vores Fag -lærer underviser ude på bygge pladsen. Det bevirker at vores elever for en grundig instruktion samtidig med at de er en del af det arbejdsfællesskab som er med andre håndværkere, kunder og arbejdskultur. Vi oplever at vores elever tager ejerskab, oplever tilhørsforhold og engagerer sig i deres uddannelse.

Ofte er vores elever udfordret i forhold til at kunne leve op til de krav der stilles. Ved at vi integrere undervisningen med den virkelige verden. Finder de hurtig frem til deres styrke sider og arbejder progressivt på at nå deres mål.