EGU

Forløbet varer et år og er en kombination af fagsprogundervisning byggepladserfaring, byggefaglig teoretisk undervisning, dansk kulturforståelse, sparring samt demokratisk refleksion.

Eleverne vil blive som en del af deres danskundervisning introduceret til håndværksfag inden for byggebranchen, heriblandt; murer, maler, gartner, skovbrug og tømrer.

Håndværksfagene stiller store krav til elevens matematiske og teknisk og rummelige forståelse. I intensive forløb integrerer vi derfor vores danskundervisning i det faglige stof de senere skal igennem på erhvervsskolen. Eleverne gennemgår som en del af deres danskundervisning, hele grundforløbspensum og får derved samtidigt en faglig kunnen indlejret som en del af deres sproglige færdigheder.

På vores hold af 5-6 elever pr. lærer får vores elever en skoleoplevelse af fagligt og socialt succes.

I Conzept uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det tilfælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder og være en del af et rart arbejdsfællesskab. På den måde oplever elever i vores fagsprog -undervisning forløb for flygtninge og andre tosprogede at være en integreret del af andre elev og faggrupper læringsforløb. Alle har det samme mål; komme videre på en Erhvervsgrunduddannelse.

Vores erfarings grundlag

Conzept Erhvervs skole har gennem en 2årig periode haft 7 flygtninge gennem vores Fag-sprogundervisning og brobygnings forløb samt Lærlinge forløb. Det har været en kæmpe succes.

  • En er færdig 1 hovedforløb og videre hos en Tømrer mester.

  • To er færdige med 1 hovedforløb og er nu hos en anden Maler mester.

  • To andre er ved at slutte med 1 hoved forløb på tømrer linjen.

  • En er i gang med sit maler grundforløb.

  • En valgte ikke at fortsætte i forløbet

Fælles for dem alle er at de har bestået deres grundforløb med karaktererne 7 til 12 og er vokset i forhold til selvværd, sproglige og faglige kompetencer. De er blevet selvforsøgene (ude af kontant hjælp systemet.) og har lært en masse om den danske kultur gennem medarbejdere og elever i Conzept. Ligeledes har de opbygget et netværk af nære relationer og venskaber gennem deres tid i Conzept.