Realkompetencevurdering

Forløbet starter med en realkompetencevurdering som varer 4 uger, og er bygget ind i den normale undervisning. 

Denne realkompetencevurdering er rettet imod elevens evne til at kunne starte på et grundforløb, men rækker ud over den realkompetencevurdering som normalt bliver udført på erhvervsskoler, i det den er tredimensional. De tre dimensioner, som vi evaluerer efter, hænger sammen med vores pædagogisk arbejdsform.

  • Den sproglige dimension

  • Den faglige dimension

  • Den kulturelle dimension

Når eleven har fået vurderet sine reelle kompetencer, vejleder og rådgiver vi vedkommende til at tage et realistisk uddannelsesvalg.