For sagsbehandlere

PRINCIPPET OM NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE, FORSKELLIGHED OG ANVENDELIGHED.

Vores elever motiveres af den anvendelighed der er indbygget i at være en del af en professionel virksomhed. De lærer igennem omhyggelige instruktioner inden for den zone af udviklingsmuligheder de står over for. De vil sige at baren ikke er sat for højt og ikke for lavt og hjælpen er inden for rækkevide.

En af de drivkræfter der skaber udviklingen hos vores elever, er at eleven får lov til at udforske sine udviklingsmuligheder ved sparring med Conzepts; elevers, underviseres og håndværkeres forskellighed.

Statusrapport

Der er tilbagemeldinger til sagsbehandlere hver tredje måned, - samt efter behov. Endvidere udarbejde en statusrapport om de unges udviklingsforløb minimum hvert halve år.

Arbejdstøj

Når de unge starter i Conzept, bliver de udstyret med arbejdstøj, der passer til det arbejde, der skal udføres. Vi lægger stor vægt på, at sikkerheden omkring de unge bliver overholdt. Vi efterlever Arbejdstilsynets krav til unges arbejde på bl.a. byggepladser.

Transport

Conzept afholder udgifter til månedskort til de unge, så de kan komme frem og tilbage på arbejdspladserne.

Forsikringsforhold

Når de unge starter i Conzept, er det anbringende myndigheds ansvar, at følgende forsikringer er tegnet: Ansvarsforsikring og tillægsforsikring ved udførelse af ekstremsport og rejser. Conzept har aftale med Tryg Forsikring om, at der er tegnet en fritids/ulykkesforsikring på de unge, når de er i Conzept regi.

Løn til den unge

I Concept aflønner vi de unge, når de arbejder (arbejdsdusør). Pengene er en meget stor motiverende faktor. Princippet er: "Når du laver noget, tjener du noget. Når du ikke laver noget, tjener du ikke noget."

Erhvervskole-elever

Når den unge er i arbejdspraktik, er lønnen, 40 kr. i timen. Lønnen bliver udbetalt igennem Conzept over dataløn. Når den unge får undervisning i vores skole, bliver der afregnet efter samme princip "om at lave noget" her er lønnen 10 kr i timen.

STU-elever

Til vores STU og erhvervsafklaring elever har vi et point system. Her kan den unge spare point sammen til f.eks. kørekort, ski tur, dykkerbevis og aktiviteter samt ture.