STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

I Conzept uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det tilfælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder.

 

Du vil være en del af vores Tømrer virksomhed.

Du vil have mulighed for at dyrke sport, som Fodbold, Badminton mm.

 

Vores målsætning er at alle elever med særlige behov, som er interesseret i at lære et håndværk -  kan opnå de håndværksfaglige og almendannelsesmæssige færdigheder - til at kunne leve og ernære sig inden for håndværksfagene.

Undervisning:
Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
9 klasses afgangseksamen

Sport og fritidsaktiviteter

Håndværkslinjen:
Tømrer
Murer 
Maler  
Elektriker
Ejendomsteknik 

Skov og gartnerlinjen:
Skovbrug
Gartner


Praktikdelen:
Conzept har egen tømrer virksomhed. Her kommer du ud på vores byggepladser. Du vil være med til at bygge tag, støbe fundament, skifte vinduer, spartle og male,  Murerarbejde, Fælde træer og pleje af det grønne område, El-arbejde