Håndværker linjen STU

HVAD OG HVOR LÆRER ELEVEN?

Efter vi har udført en afklaring af eleven, laver vi sammen en uddannelsesplan for eleven, som indeholder de færdigheder der er målet for elevens uddannelse. Mange af de færdigheder eleven erhverver sig, læres i arbejdsfællesskaber på byggepladserne, i skoven eller på et af vores værksteder.

Vi har et tømrer-, et murer-, et maler-, et skov og havebrugs-, et køkken-,samt teknisktegning. Gennem omhyggelig og nærværende undervisning i en virkelig og konkret arbejdsopgave, lærer eleven at planlægge, erhverve sig den nødvendige viden, udføre samt at evaluere den konkrete arbejdsopgave.

Som et eksempel oplever vores elever sjældent, at de har matematik på skemaet, men lærer alligevel at anvende de geometriske og trigemetriske formler og teknikker der skal til for at bygge et tagværk.

ELEVERNE KAN ERHVERVE SIG FÆRDIGHEDER INDEN FOR

Samfundsfagene, Dansk, Matematik, Malerfaget, Murerfaget, Tømrerfaget, Skovbrugsfaget, Gartnerfaget.

Normalt foregår undervisningen to dage om ugen på en af vores byggepladser og tre dage om ugen i en af vores værksteder. Hvis vi skal lære om kunst, tager vi til en koncert eller på museum. Hvis vi skal lære om demokrati, deltager vi i åbne debatter der vedrører os.

Praktik i udlandet

Conzept Erhvervs skole har samarbejd partner i forskellige lande.  Der er mulighed for at komme i praktik her i en periode.