Formalia om STU

STU-Uddannelsen er en treårig uddannelse for unge  fra 16 til 25 år, der af fysiske eller psykiske

Grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt  voksenliv / arbejdsliv.