Formalia om STU

STU-Uddannelsen er en treårig uddannelse for unge fra 16 til 25 år, 

der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt  voksenliv / arbejdsliv.