Formalia om STU

STU-Uddannelsen er en treårig uddannelse for unge under 25, der af fysiske eller psykiske

Grunde ikke selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Den er er tilrettelagt i overensstemmelse med Lov nr. 564 af 6/6 2007. Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – STU. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine kompetencer.

I et STU-uddannelsesforløb kan man ikke søge SU, men man bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til. Vi har løbende optag.