Grundforløb

Udover vores erhvervsrettede 10. skoleår tilbyder vi et forløb, hvor vi støtter eleven igennem grundforløbet.

Grundforløbet udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne. Eleven lærer at begå sig i et normalt undervisningsmiljø, men med den støtte og specialundervisning, der er behov for.

OPTAGELSE GRUNDFORLØB

I den nye reform er der blevet indført et optagelseskrav på 02 i både dansk og matematik. Vores elever er, når de starter på grundforløbet, blevet undervist mere specifikt rettet mod de krav, der reelt bliver et stillet til den enkelte elevs kunnen. På den måde har elever der har gennemgået vores brobygningsforløb ikke bare de formelle matematiske og sproglige færdigheder, disse er også integreret i en håndværksfaglighed og kulturel forståelse.

Hvis eleven ikke har kunne erhverve sig 02 i dansk eller matematik, kan de fortsætte gennem vores særligt tilrettelagte lærlingeforløb.

 

IMG 1902