Grundforløb

Udover vores erhvervsrettede 10. skoleår tilbyder vi et forløb, hvor vi støtter eleven igennem grundforløbet.

Grundforløbet udbydes i samarbejde med erhvervsskolerne. Du lærer at begå dig i et normalt undervisningsmiljø, men med den støtte og specielundervisning, der er behov for.

OPTAGELSE PÅ GRUNDFORLØB

Optagelseskriterierne for at komme ind på grundforløbet er 02 i både dansk og matematik. Du er, når du starter på grundforløbet, blevet undervist mere specifikt rettet mod de krav, der reelt bliver stillet til din kunnen. På den måde har du, der har gennemgåret vores brobygningsforløb, ikke bare de formelle matematiske og sproglige færdigheder, disse er også integreret i en håndværksfaglighed og kulturel forståelse.

Hvis du ikke har kunne erhverve dig 02 i dansk eller matematik kan du komme videre i dit uddannelsesvalg, igennem vores lærlingeforløb

 

IMG 1902