Korte praktiker

Hvis der er en interesse for at tage et STU-uddannelsesforløb i Conzept, er eleven velkommen til at komme og trække i arbejdstøjet i 1-2 uger.

Her vil der for eleven være mulighed for både at stifte bekendtskab med dét at lære på en byggeplads samt med undervisningen og miljøet på Conzept Ehvervsskole.

 

Kontakt Jesper her