Realkompetencevurdering

REALKOMPETENCEVURDERING 8 UGER

Forløbet starter med en realkompetencevurdering som varer 8 uger, og er bygget ind i den normale undervisning. 

Denne realkompetencevurdering er rettet imod elevens evne til at kunne starte på et grundforløb, men rækker ud over den realkompetencevurdering som normalt bliver udført på erhvervsskoler, i det den ud over en faglig også indeholder en social dimension.

Når eleven har fået vurderet sine reelle kompetencer, vejleder og rådgiver vi vedkommende til at tage et realistisk uddannelsesvalg.