Uddannelsesstruktur

Uddannelsesstruktur en erhvervsuddannelse ud i Conzept.

De gule pile viser hvilke uddannelsestrin Conzept normalt tilbyder.

  • Erhvervsrettet 10.klasse har et års varighed, og tages i Conzept erhvervsskole og på Conzepts byggepladser. Eleven kan optjene løn undervejs.
  • Grundforløbet kan både tages på Conzept erhvervsskole og i samarbejde med en traditionel erhvervsskole. Eleven kan både være i lære hos Conzept og få lærlingeløn eller være indskrevet og få SU.
  • 1. praktikperiode som et led i en uddannelse vil foregå på Conzepts byggepladser eller i en udlandspraktik med én af vores samarbejdspartnere. Her vil eleven være i lære og få lærlingeløn af Conzept.
  • 1. hovedforløb vil foregå på en erhvervsskole med specialundervisning fra Conzept. Eleven være i lære og få lærlingeløn af Conzept.

Det videre forløb sker som lærling tilknyttet en anden håndværkervirksomhed. Startende i skolepraktik eller direkte i en anden virksomhed. En hel håndværkeruddannelse varer 3,5 - 4,5 år, og veksler mellem praktikperiode og skoleophold.

Læs mere om vores lærlingeforløb Her

Se uddannelsesministeriets hjemmeside for mere info.

Læs mere her