Uddannelses struktur

Uddannelsestruktur en erhvervsuddannelse ud i Conzept.

De gule pile viser hvilke uddannelsestrin Conzept normalt tilbyder.

  • Erhvervsrettet 10.klasse har et års varighed og tages i Conzept skole og på Conzepts byggepladser. Eleven kan tjene en løn under vejs.
  • Grundforløbet kan både tages på Conzept skole og i samarbejde med en erhvervsskole. Eleven kan både være i lære i Conzept og få lærlinge løn eller være indskrevet og få SU.
  • 1.praktikperiode som et led i en uddannelse, vil foregå på Conzepts byggepladser eller i en udlandspraktik med en af vores samarbejdspartnere, her vil eleven være i lære og få lærlinge løn af Conzept.
  • 1.hovedforløb vil foregå på en erhvervsskole med speciel undervisning fra Conzept. Eleven være i lære og få lærlinge løn af Conzept.

Det videre forløb sker tilknyttet en anden håndværkervirksomhed som lærling. Startende i Skolepraktik eller direkte i en anden virksomhed. En hel håndværker uddannelse varer 3,5-4,5år og veksler mellem praktikperiode og skoleophold.

Se uddannelsesministeriets hjemmeside for mere info.

Læs mere her