Undervisningen

Conzept er både en tømrervirksomhed og en Erhvervsskole

Derfor kan vi lægge dele af undervisningen ud på vores byggepladser. Det betyder, at vores faglærer underviser ude på byggepladsen. Det bevirker, at du får en grundig instruktion, samtidig med at du er en del af det arbejdsfællesskab, der eksisterer med andre håndværkere, kunder og arbejdskultur. Vi oplever, at du tager ejerskab, oplever et tilhørsforhold og engagerer dig i din uddannelse.

På den måde er vores undervisning målrettet til, at du sammenkobler dét du fagligt lærer i skoleundervisningen og de kompetencer, du oplever skal anvendes på en byggeplads.

Ofte oplever du at blive udfordret i forhold til at kunne leve op til de krav, der er blevet stillet på en byggeplads. Ved at vi integrerer undervisningen med den virkelige verden, finder du hurtig frem til dine styrker, og vi oplever i den forbindelse, at du arbejder progressivt på at nå dine mål.

IMG 8052

Undervisning i skolen og undervisning byggepladserne

Du får undervisning i dansk & matematik, og har mulighed for at få undervisning i samfundsfag og engelsk. Dette foregår som en integreret del af kompetencetilegnelsen inden for den specifikke håndværksfaglige linje, du har valgt.

På den måde kvalificeres du både håndværksfagligt og 10. klasses fagligt på samme tid.

Det drejer sig f.eks. for dig på tømrerlinjen om at lære projektionstegning, brug af AUTOCAD, SketchUp, materialelære, konstruktionslære, mv. med henblik på bygge- og anlægslinjen, praktisk værkstedsarbejde og førstehjælp.
Vi går meget op i, at det er overskueligt for dig, og at der er sidemandsoplæring, så du føler sig tryg.

Til undervisningen i de forskellige fag, er der mulighed for at have en-til-en undervisning, hvis det er dét, der er mest trygt for dig. Vi kan gøre dig klar til at tage 9. klasses eksamen, vi underviser i det materiale, der skal kunnes og så vi sender dig til eksamen på VUC, som vi har et godt samarbejde med. Som elev hos os, kan du få eksamen fra du er 16 år og op efter.

Du retter dig ind på hvilken som helst håndværksfaglig uddannelse, du ønsker at kvalificere dig inden for. Når valget først er taget, målrettes læringsprocessen til dine specifikke uddannelsesvalg. Du undervises målrettet i de specifikke kvalifikationer, som er krævet til denne uddannelse.

Danskundervisning kan bestå i at læse monteringsvejledninger og at lære at omgås det specifikke sprog, der er i det aktuelle fag.

Ligeledes bliver du samfundsmæssigt ikke blot undervist i at forstå og tolke et moderne samfund, men også denne lærer desuden også at tyde og forstå de kulturelle normer, der findes på erhvervsskolerne og arbejdspladserne.

Kvalificeringen foregår både på skolebænken og på byggepladsen. På den måde er der tale om en kropslig forankret læringsproces, hvor den viden du tilegner dig, bliver forankret i de færdigheder, der tilegnes i arbejdsfællesskaberne på byggepladserne. Når du afslutter dit forløb, har du fagligt været igennem 1/4 af pensummet på grundforløbet. Ligeledes er du blevet ført lidt ind i fagets sociale normer og kultur.

 IMG 8117