For sagsbehandlere

PRINCIPPET OM NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE, FORSKELLIGHED OG ANVENDELIGHED.

Vores elever motiveres af den anvendelighed, der er indbygget i at være en del af en professionel virksomhed. De lærer igennem omhyggelige instruktioner indenfor den zone af udviklingsmuligheder, de står over for. Det vil sige, at barren hverken er sat for højt eller for lavt, og at hjælpen er indenfor rækkevidde.

Én af de drivkræfter der skaber udviklingen hos vores elever, er, når eleven får lov til at udforske sine udviklingsmuligheder ved sparring, og når eleven oplever forskelligheden blandt Conzepts øvrige elever, undervisere og håndværkere.

Statusrapport
Vi vurderer eleven indenfor de Sociale, Personlige & Faglige kompetencer. Der er tilbagemeldinger til sagsbehandlere/uu-vejledere efter behov. Endvidere udarbejder vi en statusrapport om de unges udviklingsforløb minimum hvert halve år.

Arbejdstøj
Når de unge starter i Conzept, bliver de udstyret med arbejdstøj, der passer til det arbejde, der skal udføres. Vi lægger stor vægt på, at sikkerheden omkring de unge bliver overholdt. Vi efterlever Arbejdstilsynets krav til unges arbejde på bl.a. byggepladser.

Transport
Conzept afholder udgifter til månedskort til de unge, så de kan komme frem og tilbage på arbejdspladserne.

Forsikringsforhold
Når de unge starter i Conzept, er det anbringende myndigheds ansvar, at følgende forsikringer er tegnet: Ansvarsforsikring og tillægsforsikring ved udførelse af ekstremsport og rejser. Conzept har aftale med IF Forsikring om, at der er tegnet en fritids/ulykkesforsikring på de unge, når de er i Conzept regi.

Løn til den unge
I Conzept aflønner vi de unge, når de arbejder (arbejdsdusør). Pengene er en meget stor motiverende faktor. Princippet er: "Når du laver noget, tjener du noget".