LAB-Loven

LAB-Loven

Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb på Conzept Erhvervsskole - opkvalificeringsforløb hen mod ordinær uddannelse.

Motivationen bag

Desværre har mange unge en risiko for at falde igennem i uddannelsessystemet. Det er typisk psykisk sårbare unge, der har svært ved at lykkes i det almene uddannelsessystem. Det kan være fordi, at de mangler faglig opkvalificering eller modenhed og støtte til personlig udvikling, således de er bedre rustet til at kunne navigere i alt det, der ikke har direkte med den fagfaglige undervisning at gøre. Samtidig er de for velfungerende til at være i målgruppen for STU.

Conzept foreslår at tilrettelægge et 1-årigt LAB-lovs forløb, der kompetencemæssigt ruster de unge til kunne at gennemføre ordinær uddannelse og benytte sig at de støttemuligheder, der findes.

Lovgivningsmæssig ramme

Halv- eller 1-årige forløb under LAB-loven

Målgruppe

Unge mellem 16/18 og 25 år med psykisk sårbarhed og/eller autisme. De unge må ikke have en udadreagerende adfærd.  

Formål

Formålet er at opkvalificere unge fagligt, socialt og personligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed får et stabilt grundlag for at forsørge sig selv.

Indhold og omfang

Vi tilbyder et forløb, der matcher den enkelte elevs udfordringer og faglige kompetencer, på både omfang, fagligt niveau og de uddannelsesmæssige rammer.
Uddannelsesafklaringsforløbet tilbydes både som 5-, 4- og 3-dages forløb, og tager afsæt i indholdet i programmet på uddannelsesstedet, som tilbydes de unge på STU.

Opbygning

Undervisningen følger det bestående STU-tilbud. Her kan de unge tage 9. og 10. klasse (AVU-fag) i dansk, engelsk og matematik med prøvemulighed på VUC NS i Hillerød. Undervisningen foregår hos Conzept.

Ramme for opbygning af selvinklusionskompetencer
På STU’en vil de studerende, ud over at blive hjulpet med de faglige udfordringer, også blive guidet og undervist i forhold til personlige og sociale kompetencer (bæredygtige studiekompetencer/selvinklusionskompetencer). Den indeholder bl.a.:                

Det personlige

 • Stresshåndtering og eksamensangst
 • Døgnrytme og kost
 • Boligsituation og økonomi
 • Motivation


Det sociale

 • Gruppearbejde og relationer
 • Socialt netværk
 • Pauser og fælles spisning
 • Sociale arrangementer på skolen


Det faglige     

 • Læringsstile
 • Lektielæsning
 • Kommunikation med uddannelsesstedet
 • Studieteknik
 • Individuelle samtaler med guidelærer

 

                                                                                 kompetencer.png

 

Endelige priser aftales ved indgåelse af aftale af konkret indhold. Der kan laves forløb på 2,3,4 eller 5 dage.

Individuelle uddannelsesmål

Uanset hvilken model, der vælges, opstiller vi, i samarbejde med jer og den unge, individuelle uddannelsesmål for den enkelte studerende inden for det faglige, sociale og personlige felt. Herunder er eksempler på mål og parametre for selvinklusionskompetencer.

Hvis du har spørgsmål så kontakt 

Leder Jesper Kaag Her