Om Conzept

Vores virksomhed er en unik kombination af håndværkervirksomhed og erhvervsskole, som varetager specialundervisning for udfordrede unge.

Vi tilbyder en erhvervsrettet 10. & 11. skoleår og STU-forløb. Begge tilbud er målrettet et grundforløb inden for håndværksfagene. Ligeledes er det muligt at tage et specielt målrettet grundforløb og få en læreplads i Conzept.

Vores STU-program er ligeledes målrettet håndværksfagene, og foregår, ligesom de andre tilbud, i et arbejdsfællesskab omkring virkelige byggeopgaver.

Conzepts Historie

Conzept har eksisteret siden 2002. Conzept lejede sig indledningsvist ind hos Pædagogseminariet på Sophienborgvænget 10 i Hillerød, og havde til huse frem til sommeren 2009. Herefter flyttede vi til Freerslev. Her har vi en lagerhal, et fint værksted og en hyggelig skole. Conzept har gennem årene opbygget en solid pædagogisk tømrervirksomhed, hvilket betyder, at vi har nogle stabile medarbejdere, som har et indgående kendskabtil, og erfaring med at arbejde pædagogisk med målgruppen, der typisk er unge drenge/piger. Derudover har vores ansatte en årelang tradition for at udføre bygningsarbejde af høj kvalitet sammen med de unge