STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hos Conzept uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det til fælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder. 

STU-Uddannelsen er en tre-årig uddannelse for unge mellem 16 og 25 år.  

Uddannelsen henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske årsager, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, er en uddannelse, der har til formål at styrke den unge til et aktivt voksen- og arbejdsliv.

Du vil have mulighed for at dyrke sport som fodbold, badminton mm.                shelter1

Vores målsætning er, at alle elever med særlige behov, som er interesseret i at lære et håndværk, kan opnå de håndværksfaglige og almendannelsesmæssige færdigheder, der er behov for, således det er muligt at kunne leve og ernære sig inden for håndværksfagene.

Undervisning:

 • Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
 • 9. klasses afgangseksamen
 • Sport og fritidsaktiviteter

 MG 0747Håndværkslinjen:

 • Tømrer - Her lærer du alt om de forskellige færdigheder indenfor bl.a værktøj, gips, træ mm.
 • Murer -
 • Maler -  
 • Elektriker -
 • Ejendomsfunktionær - For dig der evt. gerne vil være pedel på en skole eller ligende. Du har et bredt arbejdsområde. Det handler både om mennesker, bygninger, udendørsarealer mm.

Skov og gartnerlinjen:

 • Skovbrug - Her lærer du alt inden for skovbrug, du får motorsavskursus mm.
 • Gartner - Her tager vi udgangspunkt i din interesse for gartneri, havearbejde og landbrug.

Praktikdelen:

 • Conzept har egen tømrer virksomhed. Her kommer du ud på vores byggepladser.
  Du vil være med til at bygge tag, arbejde med el, støbe fundament, skifte vinduer, spartle og male, murerarbejde, fælde træer og pleje af det grønne område.

  værksted1