Ejendomsservicetekniker Uddannelsen

HVAD OG HVOR LÆRER ELEVEN?

Efter vi har udført en afklaring af eleven, laver vi sammen en uddannelsesplan for eleven, som indeholder de færdigheder der er målet for elevens uddannelse. Mange af de færdigheder eleven erhverver sig, læres i arbejdsfællesskaber på pladserne, i skoven eller på et af vores værksteder.

Vi har et tømrer-, et murer-, et maler-, et skov og havebrugs-, et køkken-,samt teknisktegning. Gennem omhyggelig og nærværende undervisning i en virkelig og konkret arbejdsopgave, lærer eleven at planlægge, erhverve sig den nødvendige viden, udføre samt at evaluere den konkrete arbejdsopgave.

Som et eksempel oplever vores elever sjældent, at de har matematik på skemaet, men lærer alligevel at anvende de geometriske og trigemetriske formler og teknikker der skal til for at bygge et tagværk.

som ejendomsfunktionær har du et bredt arbejdsområde. Det handler både om mennesker, bygninger, udendørsarealer mm.

 • ELEVERNE KAN ERHVERVE SIG FÆRDIGHEDER INDEN FOR

  Samfundsfagene
  Dansk
  Matematik
  Malerfaget
  Murerfaget
  Tømrerfaget
  Skovbrugsfaget
  Gartnerfaget

Normalt foregår undervisningen på vores værksteder.

 tools 2423826 340