Ejendomsservicetekniker-uddannelsen

HVAD OG HVOR LÆRER ELEVEN?

Efter vi har udført en afklaring af eleven, laver vi sammen en uddannelsesplan for eleven, som indeholder de færdigheder, der er målet for elevens uddannelse. Mange af de færdigheder eleven tilegner sig, tillæres i arbejdsfællesskaber på pladserne, i skoven eller på et af vores værksteder.

Vi tilbyder mulighed for at have en hverdag indenfor tømrer-, murer-, maler-, skov og havebrugs- eller køkkenfaget samt inden for teknisk tegning. Gennem omhyggelig og nærværende undervisning i en virkelig og konkret arbejdsopgave, lærer du at planlægge, erhverve dig den nødvendige viden, udføre samt at evaluere den konkrete arbejdsopgave.

Som et eksempel oplever vores elever sjældent, at de har matematik på skemaet, men alligevel læres dét at anvende de geometriske og trigonometriske formler og teknikker, der skal til for at bygge et tagværk.

Som ejendomsfunktionær har du et bredt arbejdsområde. Både hvad angår mennesker, bygninger, udendørsarealer mm.

ELEVERNE KAN ERHVERVE SIG FÆRDIGHEDER INDEN FOR:

  • Samfundsfagene
  • Dansk
  • Matematik
  • Malerfaget
  • Murerfaget
  • Tømrerfaget
  • Skovbrugsfaget
  • Gartnerfaget

Normalt foregår undervisningen på vores værksteder.

 tools 2423826 340