Metode & målsætning

PRINCIPPET OM NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE, FORSKELLIGHED OG ANVENDELIGHED.

Vores elever motiveres af den anvendelighed, der er indbygget i at være en del af en professionel virksomhed.

De lærer igennem omhyggelige instruktioner inden for den zone af udviklingsmuligheder, de umiddelbart står over for. Det betyder, at barren hverken er sat for højt eller for lavt, og at hjælpen er inden for rækkevidde.

Én af de drivkræfter der skaber udviklingen hos vores elever, er, når eleven får lov til at udforske sine udviklingsmuligheder ved sparring, og når eleven oplever forskelligheden blandt Conzepts øvrige elever, undervisere og håndværkere.