STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

I Conzept uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det tilfælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder.

 

STU-Uddannelsen er en treårig uddannelse for unge fra 16 til 25 år, 

Der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt  voksenliv/arbejdsliv.

Du vil have mulighed for at dyrke sport, som Fodbold, Badminton mm.                shelter1

 

Vores målsætning er at alle elever med særlige behov, som er interesseret i at lære et håndværk -  kan opnå de håndværksfaglige og almendannelsesmæssige færdigheder - til at kunne leve og ernære sig inden for håndværksfagene.

 • Undervisning:
  Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
  9 klasses afgangseksamen

 • Sport og fritidsaktiviteter


 • MG 0747Håndværkslinjen:
  Tømrer - Her lære du alt om de forskillige færdigheder indenfor bl.a værktøj, gips, træ mm.
  Murer - 
  Maler  
  Elektriker

  Ejendomsfunktionær - Her er det for dig der evt. gerne vil være pedel på en skole eller ligende. Du har et bredt arbejdsområde. Det handler både om mennesker, bygninger, udendørsarealer mm.
 • Skov og gartnerlinjen:
  Skovbrug - Her lære du alt indenfor skovbrug, motorsavskursus mm.
  Gartner - Her tager vi udgangspunkt i den unges interesse for gartneri, havearbejde og landbrug

 

 • Praktikdelen:
  Conzept har egen tømrer virksomhed. Her kommer du ud på vores byggepladser.
  Du vil være med til at bygge tag, støbe fundament, skifte vinduer, spartle og male,  Murerarbejde, Fælde træer og pleje af det grønne område, El-arbejde

  værksted1